Næste stop Netto-nul – Natural Technology er fremtidsklar nu

Down arrow
Markos Graham, Sustainability Solutions Market Development Manager

Markos Graham

Sustainability Solutions Market Development Manager

11/11/2022

Damp har været med til at revolutionere den moderne industri og teknologi.

Med rene, effektive dampsystemer kan vi sterilisere medicinsk udstyr til en operation, producere vacciner og andre lægemidler, og endda brygge den øl, du kan bestille på din lokale bar.

Men når vi bekæmper klimakrisen, er det så realistisk at tale om damp som en væsentlig del af rejsen mod at blive CO2-fri? Kan dampproduktion afkobles fra fossile brændstoffer, hvilket gør det til en ægte bæredygtig teknologi?

Og hvad er det så, vi gerne vil gøre opmærksom på med Natural Technology?

Nutidens kedler er yderst effektive, hvilket minimerer den nødvendige mængde energi. Damp har desuden et højt varmeindhold og energitæthed, hvilket betyder, at produktionsinfrastrukturen og rørsystemet kan være kompakt og dermed spare plads og bruge færre råmaterialer.

Efterhånden som verden bevæger sig mod mere elproduktion fra vedvarende energikilder, vil damp blive endnu mere bæredygtig og udlede mindre CO2: den kan produceres af ren elektricitet, grøn brint eller i biomassekedler, så dampgenerering med reducerede CO2-emissioner, er muligt allerede nu. For eksempel er det en central del af energiløsninger såsom varmelagring og kombinerede kraftvarmeværker.

Hvis damp håndteres korrekt, er det i sig selv rent og sikkert. Uden brandrisiko eller giftige affaldsprodukter er det eneste biprodukt vand. Dette kan kondenseres og genbruges på samme måde som det naturlige vandkredsløb med regn og fordampning, der holder vores planet i live.

De potentielle fordele ved damp er enorme. For eksempel opnås 35 procent af al Storbritanniens industrielle opvarmning af dampsystemer. Da 73 procent af Storbritanniens samlede energibehov er til varme, vil en forbedring af effektiviteten af dampproduktion have en stor indflydelse.

Ren teknologi

For at understøtte disse miljømål udvikler Spirax Sarco nye teknologier for at sikre, at damp bliver en langsigtet del af vores CO2-frie fremtid.

Når elektriske dampgeneratorer bruges med 100 procent vedvarende energikilder, såsom vandkraft, sol og vind, har de ingen emissioner og genererer ingen kuldioxid. De kan omdanne vedvarende elektricitet til damp med en energikonverteringseffektivitet på 97 procent.

En anden mulighed er at bruge grøn brint som brændstof til at opvarme vand og generere damp. Denne teknologi reducerer også røggasmængderne med 10 procent og forbedrer dermed kedlens effektivitet markant.

Damp kan også genereres ved at forbrænde organiske affaldsmaterialer såsom olivenmasse, risskaller og palmekerneskaller, som er biprodukter fra fødevareproduktion. Denne biomasse kan bruges til at generere elektrisk energi såvel som varme, når den bruges i et kombineret kraftvarmeværk. Reduktionen af organisk affald og udnyttelsen af biomasse forbedrer den miljømæssige bæredygtighed, samtidig med at energiregningen reduceres.

Damp i praksis

Det er klart, at der er fordele at hente ved forskellige tilgange til damp, men hvad består et dampsystem egentlig af?

Kernen i et dampsystem er en kedel, som i dag ofte forbrænder brændsler, men i stedet kunne drives ved hjælp af el eller biomasse. Varmen fra brænderen sender varme gasser gennem rør i kedlen, som løber gennem tanken med vand, der bliver opvarmet.

Når vandet er varmt nok, koger det, og der dannes dampbobler, som derefter ledes gennem rør og ventiler i dampsystemet. Temperaturen på dampen afhænger af trykket i kedlen og kan typisk være >150 ºC.

Når dampen når sin destination på en fabrik eller et anlæg, er der mange måder, den kan bruges på: for eksempel i en "autoklave", som er et dampfyldt kammer til at sterilisere medicinsk udstyr, eller til at koge eller tilberede mad, vha. et stykke udstyr, som omgiver panden med en jakke fyldt med damp.

Typisk vil dampstrømmen blive målt på flere punkter i hele systemet, hvilket gør det muligt at overvåge energiforbruget og effektiviteten nøje. Som en del af den voksende digitalisering af industrien, herunder skiftet til Industrial Internet of Things (IoT), giver dette en mulighed for at optimere og automatisere de nye dampteknologier, spare penge med forebyggende vedligeholdelse og skabe større effektivitet.

Gør en forskel

Damp er en afprøvet og pålidelig teknologi baseret på velforståede principper med pålidelige resultater. Damp giver en billig måde med en lav risiko til at reducere emissioner på ruten til netto nul, uden at skulle erstatte eksisterende infrastrukturer.

Natural Technology er understøttet af årtiers ingeniørekspertise. Det er baseret på specifikke, målbare resultater, som er væsentlige nok til at gøre en reel forskel – og som gør det muligt for organisationer tydeligt at demonstrere deres engagement inden for bæredygtighed.

Det vil gøre det muligt for industrien at afkoble sig fra fossile brændstoffer og begive sig ud på en mere bæredygtig rute med CO2-fattige dampsystemer til varme, el og sterilisering.

Gratis e-bog: Mød den naturlige teknologi, der driver en mere bæredygtig fremtid

Download nu