Du ser damp. Vi ser…

Damp er velkendt i naturen og en del af livet hver dag.
Alligevel er denne ekstraordinære gasart et højeffektivt, missionskritisk værktøj til forskellige og vigtige industrier og stadig mere relevant som en del af vores bæredygtige fremtid. Damp er for lille et ord til det. Damp er "Natural Technology".

Down arrow

DERFOR ER DAMP "NATURAL TECHNOLOGY"

UUNDVÆRLIG
MANGE VIGTIGE INDUSTRIER ER AFHÆNGIGE AF DEN

Natural Technology gør, at vi kan være sikre og holder energien flydende hver dag.

Fødevarer

Drikkevarer

Hospitaler og sundhed

Olie og gas

Kemiske produkter

Farmaceutiske produkter

OEM

Kraftværker

ALSIDIG
DERFOR ER DAMP DET FORETRUKNE VALG

Natural Technology hjælper i mange applikationer og brugssituationer hver dag.

  • Elektrisk strømgenerering
  • Befugtning
  • Sterilisering
  • Fødevarefremstilling
  • Rengøring
  • Køling/afkøling

KRAFTFULD
HAR EGENSKABER, SOM INGEN ANDEN GASART KAN MATCHE

Natural Technology enables effective transfer of large quantities of energy

Højt energiindhold

Muliggør effektiv overførsel af store mængder energi

Easy management of steam temperature through pressure control

Præcis temperaturkontrol

Nem kontrol af damptemperatur ved hjælp af trykregulering

Minimise valuable process space with Natural Technology

Mindre infrastruktur

Minimér værdifuld procesplads

Natural Technology, without the need for pumps

Flyder naturligt

Intet behov for pumper

Natural Technology can be applied onto heating surfaces or directly onto product

Effektiv varmeoverføring

Kan påføres på varmeoverflader eller direkte på produktet

Natural Technology leaves only water for recovery and reuse

Naturlig Vand Cyklus

Efterlader kun vand til genvinding og genbrug

LIVET ER AFHÆNGIG AF DET

Damp gør det muligt for os at leve på jorden.

Damp- og kondensatsystemet efterligner vandets kredsløb, som styrer planetens temperatur og hydrerer alt liv.Damp gør det muligt at forlade jorden.

Saturn V raketten brugte 2 af de største dampmotorer, der nogensinde er produceret.

"NATURAL TECHNOLOGY",
MERE OG MERE BÆREDYGTIG

DAMP - PÅ VEJ MOD GRØNNERE TEKNOLOGIER

Flere og flere industrier og organisationer anerkender damp som den "Natural Technology", som passer ind i deres bæredygtighedsstrategi. Med nye damp-teknologier, er vi på vej mod en dampgeneration fri for kulstoffer.

er mere tilbøjelige til at investere i grøn dampteknologi som følge af Covid-19.

% af deltagere i undersøgelse, Kilde: Aggreko Report (Marts 2021)

af al Englands industrielle opvarmning er genereret fra dampsystemer. Eftersom 73 % af Englands totale energibehov går til opvarmning, vil en effektivisering af dampgenerering have en stor bæredygtig effekt på lang sigt.

% af deltagere i undersøgelsen, Kilde: Aggreko Report (Marts 2021)

øjeblikkelige energibesparelser gennem bedre vedligeholdelse og billige forbedringer af dampsystemer.

% af deltagere i undersøgelse, Kilde: Aggreko Report (Marts 2021)

KLAR TIL FREMTIDEN - NU

NATURAL TECHNOLOGY TIL VERDEN I DAG

Industrielle løsninger, som kan skaleres, er allerede i drift for at generere damp med renere og mere bæredygtige metoder.

VEDVARENDE, ELEKTRISK DAMP

Kulstoffri, emissionsfri og 100 % vedvarende damp. Brugere med kommercielle og industrielle processer, der kræver høj kapacitet, kan dekarbonisere deres dampproduktion i dag takket være kraftfulde elektriske systemer. Systemer, der passer perfekt ind i strategien hos progressive virksomheder, som har fokus på en bæredygtig forretning.
Når de kombineres med 100 % vedvarende energikilder, såsom vandkraft, solceller og vindenergi, kan elektriske dampgeneratorer producere 1 til 20 tons damp uden emission eller kulstofproduktion. De kan omdanne vedvarende elektricitet til damp med en energikonverteringseffektivitet på 97 %.

BIOMASSE DAMPKEDLER

Damp kan genereres fra forbrænding af organiske affaldsmaterialer såsom olivenmasse, risskaller og palmekerneskaller skabt fra forskellige fremstillingsprocesser. Biomasse kan bruges til at generere elektrisk energi såvel som varme, når det bruges i et kombineret varme- og kraftvarmeanlæg. Reduktionen af organisk affald og udnyttelsen af biomasse er med til at forbedre miljømæssig bæredygtighed og lavere energiregninger.

…OG VERDEN I MORGEN

Hurtigt fremadskridende teknologi vil leve op til løftet om kulstoffri dampgenerering.

TERMISK BATTERI

NUL-EMISSION DAMP

DAMP FRA BRINT

HYDROGENS ROLLE I AFKARBONISERING

DAMPKEDLER

NETTO-NUL BRINT-ENERGI

ENERGIEFFEKTIVITET

DAMPS ROLLE I EN BÆREDYGTIG FREMTID

TERMISK BATTERI

NUL-EMISSION DAMP

TERMISK BATTERI

Termiske batterier er et bæredygtigt alternativ til dampgenerering. Termiske batterier udnytter vedvarende elektricitet, der lagres som termisk energi, hvilket gør det muligt, at frigive damp efter behov til en række industrielle applikationer. Hvert termisk batteri har en forventet termisk effektivitet på over 90 %, en levetid på 20+ år med minimal vedligeholdelse og ingen tab af ydeevne. En spændende vej til nul-emission damp.

DAMP FRA BRINT

HYDROGENS ROLLE I AFKARBONISERING

DAMP FRA BRINT

Med et 2030-mål på 10 mio. tons om året spiller grøn brint en stor rolle i overgangen til en lavere kulstoføkonomi, da damp kan genereres uden at producere kuldioxid ved siden af. Se denne video for at lære mere.

DAMPKEDLER

NETTO-NUL BRINT-ENERGI

DAMPKEDLER

Mens afbrænding af naturgas genererer cirka 10 % kulstof, genererer afbrænding af brint intet. Teknologien er velegnet til dampkedler. Systemerne, der er nødvendige for at understøtte brint til dampgenerering, er dog stadig ikke udviklet, men der er ikke nogen ekstra omkostninger forbundet med at bruge en kulstoffri brænder. Teknologien har også vist en reduktion på 10 % i røggasmængder, hvilket betyder en væsentligt forbedret kedeleffektivitet.

ENERGIEFFEKTIVITET

DAMPS ROLLE I EN BÆREDYGTIG FREMTID

ENERGIEFFEKTIVITET

Med sine fremragende termofysiske egenskaber bliver mulighederne for brug af damp stadig større.
I denne video kan du se, hvorfor professor Hussam Jouhara fra Brunel University ser et spændende potentiale i damp som et bidrag til at skabe en bedre fremtid.

KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE OM NATURAL TECHNOLOGY

CASE: DIGITALISERING

Fjernovervågning og styring af dampsystemer vil spille en nøglerolle i damps rejse mod bæredygtighed.
I stedet for ineffektive reaktive reaktioner på problemer, giver digitaliseringen tidlige alarmer, forudsigelighed og hurtig problemløsning med nye niveauer af kontrol for kunderne.

Højere effektivitet

Problemer opdages og reageres på med det samme, før der opstår mere alvorlige problemer.

Længere produktlevetid

Tidlig detektion af problemer betyder smartere vedligeholdelse og reparationer.

Kulstofsbesparelser

Et optimeret dampsystem betyder besparelser, eftersom energi-emissioner reduceres.

Proces-gevinster

Et system, der fungerer dårligt, vil blive identificeret, og man kan igangsætte tiltag, der optimerer procesproduktiviteten.

UDFORSK NATURAL
TECHNOLOGY SAMMEN MED EKSPERTERNE

KOM OG ARBEJD MED NATURAL TECHNOLOGY

Spirax Sarco og Gestra er verdens førende inden for avancerede produkter til præcis kontrol og effektiv brug af Natural Technology. Lad os tale om fremtiden i dag.

Vi leder altid efter de dygtigste ingeniørhoveder til at hjælpe os med at realisere det fulde potentiale i Natural Technology.

HØR MERE HER