Støtte til industrien i forbindelse med verdens overgang til en bæredygtig fremtid.

Down arrow
Amanda Williams, Head of Sustainability (Steam Specialties)

Amanda Williams

Head of Sustainability (Steam Specialties)

01/11/2022

Støtte til industrien i forbindelse med verdens overgang til en bæredygtig fremtid

Energiproduktionssystemet producerer 49,4 mia. tons CO2 om året, og 24,2 % af denne betydelige mængde stammer fra industriens energiforbrug. Da efterspørgslen efter energi forventes at stige, er den største udfordring at finde ud af, hvordan man kan gøre dette og samtidig reducere CO2-emissionerne.

Hvis prognoserne er korrekte, vil energisystemet skulle fordoble sin produktion mellem 2020 og 2050. Sammen med den fortsatte prisvolatilitet og behovet for større fleksibilitet og adgang til nye netto-nul-kilder er udfordringen enorm.

Det er et af de mest presserende spørgsmål, som planeten står over for, mens vi udvikler os mod en mere bæredygtig fremtid. Behovet for forandring er klart, og industriens rolle vil være afgørende for at opnå dette.

Hvordan kan industrien begynde?

Energieffektivitet er det første skridt på vejen til at opnå netto-nul. Den øger pålideligheden, robustheden og sikkerheden og giver samtidig mulighed for produktivitetsforbedringer og CO2-reduktion. Den har allerede bevist sit værd: Uden effektivitetsforbedringer siden 2020 ville verden bruge 13 % mere energi i dag, og de energirelaterede CO2-emissioner ville være 14 % højere1.

Damp har været vigtig for industrien i over tre århundreder og er stadig afgørende i forbindelse med sterilisering, varmeoverførsel og utallige kritiske processer. Produktion og distribution af damp er en cirkulær proces, som giver mulighed for genbrug af vand ogenergiudnyttelse. Vi hjalp en fødevare- og drikkevarevirksomhed i USA med at installere et kondensatgenvindingssystem, der resulterede i årlige besparelser på over $ 250.000 samt vandbesparelse2, kulstofreduktion og eliminering af behovet for en separat varmekilde til deres fødevand.

Spirax Sarcos dampprodukter solgt i 2020 har sparet 18,2 mio. tons CO2-emissioner om året. Det svarer til 8,8 millioner nye biler, der er taget fra vejene, eller 828 millioner modne træer3, og der kan stadig spares mere.

Industrien kan øge effektiviteten på mange måder. Ved at foretage energi-audits, løbende sikre, at systemerne er godt vedligeholdt med regelmæssig service, og ved at indføre datadrevne optimeringsværktøjer.

Teknologi, der er tilgængelig i dag

Damp tegner sig for 35-40 %4 af industriens samlede energiforbrug, så det er afgørende at have fokus på dampproduktionen for at støtte industrien på vejen mod dekarbonisering. Eksisterende teknologi samt innovative alternativer, der er ved at blive markedsført, vil gøre det muligt for industrien at bevare den eksisterende infrastruktur og drage fordel af dampens fremragende egenskaber.

Industrien må erkende, at der ikke findes en enkelt løsning, men snarere en række muligheder, der kan udnyttes. For at imødekomme efterspørgslen efter varme og i takt med at vedvarende energikilder i stigende grad genererer strøm, vil den direkte anvendelse af elektricitet med lave emissioner i stedet for fossile brændstoffer spille en vigtig rolle i dampproduktionen. 

Der kan opnås yderligere besparelser ved at eftermontere elektriske enheder i eksisterende kedler med fossilt brændstof for at fjerne scope 1-emissioner og scope 2, hvis elektriciteten produceres på vedvarende energikilder. Overgang til elektriske kedler eller anlæg kan også drage fordel af installering af avancerede lagringsløsninger, f.eks. et dampbatteri til at opsamle overskydende vedvarende energi. Dette kan bruges til at styre spidsbelastninger eller til at drive en decentral proces.

En anden mulighed er at bruge grøn brint som brændstof til at opvarme vand og generere damp. Mens brintinfrastrukturen skal udvikles yderligere, findes der allerede hybride gas- og brintklare kedler. Anlæggene kan også drage fordel af, at der installeres elektrolysatorer, som omdanner overskydende strøm fra vedvarende energikilder til brint, som kan lagres, indtil der er brug for det.

Endelig kan yderligere muligheder omfatte varmepumper til proces- og varmeforsyning, eller man kan adressere energikilden ved at forbrænde organisk affald, som kan være biprodukter fra fødevareproduktionen, og anvende dette og andre kilder til at bevare de nuværende kedler med fossilt brændstof og konvertere til bio-muligheder såsom f.eks. bioLPG gennem anaerob nedbrydning eller gå over til syntetiske eller e-brændstoffer som f.eks. hydrogenbehandlet vegetabilsk olie eller Power to Liquid-brændstoffer. Disse alternativer er en form for anden alternativ energikilde med lavt kulstofindhold.

Alle disse teknologier og kilder vil spille en vigtig rolle.

Industrien skal udvikle sig

Industrien er i dag afhængig af damp for at kunne eksistere. Natural Technology vil fortsat være uerstattelig som en fleksibel, effektiv og pålidelig metode til varmeoverførsel. Fra store petrokemiske fabrikker til små vaskerier over hjælp til at producere de fødevarer og drikkevarer, vi har brug for, til at holde vores sundhedsfaciliteter sikre.

Vi har allerede teknologien til at bevæge os mod en global netto-nul-fremtid, samtidig med at vi bevarer vores eksisterende processer. Sammen med spændende nye udviklinger hjælper Spirax Sarco og Gestra kunder verden over med at nå deres mål for dekarbonisering.

1) https://iea.blob.core.windows.net/assets/2b3b06b0-2bdc-4f4d-8fd9-f0846ba5ac99/SecurityofCleanEnergyTransitions2022.pdf
2) https://www.spiraxsarco.com/customer-stories/condensate-recovery-for-chocolate-manufacturer
3) https://www.spiraxsarcoengineering.com/sites/spirax-sarco-corp/files/2021-08/Investor-Presentation-March-2022.pdf
4) SSO-Manual-Print-FINAL-20161109-One-Page-V2.pdf (unido.org)

For yderligere oplysninger, se vores video nedenfor, eller kontakt os

Kontakt os