Volgende stap in Netto Nul - Natural Technology die nu al klaar is voor de toekomst

Down arrow
Markos Graham, Sustainability Solutions Market Development Manager

Markos Graham

Sustainability Solutions Market Development Manager

31/03/2023

Volgende stap in Netto Nul - Natural Technology die nu al klaar is voor de toekomst

Stoom speelde een onderdeel in de revolutie van de moderne industrie en technologie.

Met propere, efficiënte stoominstallaties kunnen we medische apparatuur steriliseren voor een operatie, vaccins en andere geneesmiddelen produceren, en zelfs het bier brouwen dat uw plaatselijke café aanbiedt.

Maar is het in onze strijd tegen de klimaatverandering realistisch om over stoom te praten als essentieel onderdeel van een koolstofvrije toekomst? Kan stoomopwekking losgekoppeld worden van fossiele brandstoffen, zodat het een echt duurzame technologie wordt?

Dit is exact hetgeen we willen aanpakken, door middel van Natural Technology

De ketels van vandaag zijn uiterst efficiënt, zodat de hoeveelheid benodigde energie geminimaliseerd wordt. Stoom heeft ook een hoge warmte-inhoud en energiedichtheid, waardoor de productie-infrastructuur en de leidingen compact kunnen zijn. Dit bespaart ruimte en grondstoffen.

Naarmate we op een meer hernieuwbare manier elektriciteit produceren, zal stoom steeds duurzamer worden en lager in uitstoot: Het kan geproduceerd worden door middel van propere elektriciteit, groene waterstof of biomassa boilers, waardoor stoom met een lagere koolstofuitstoot nu al mogelijk is. Het is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van energie-oplossingen zoals thermische opslag en warmtekrachtkoppeling (WKK).

Als stoom goed beheerd wordt, is het gebruik ervan intrinsiek proper en veilig. Er is geen brandgevaar en er zijn geen giftige afvalproducten, het enige bijproduct is water. Dit water kan gecondenseerd en hergebruikt worden, vergelijkbaar met de natuurlijke watercyclus van regen en verdamping die onze planeet in leven houdt.

De mogelijke voordelen van stoom zijn enorm. Zo wordt bijvoorbeeld 35 procent van alle industriële verwarming in het Verenigd Koninkrijk gerealiseerd door stoominstallaties. Aangezien 73 procent van de totale energiebehoefte van het Verenigd Koninkrijk naar warmte gaat, zal een verbetering van het rendement van stoomopwekking een grote impact hebben.

Propere technologie

Om deze milieudoelstellingen te ondersteunen, ontwikkelt Spirax Sarco nieuwe technologieën om ervoor te zorgen dat stoom een lange-termijn-onderdeel is van onze koolstofarme toekomst.

Indien 100 procent hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkracht, zon en wind, gebruikt worden, hebben elektrische stoomgeneratoren geen uitstoot en produceren ze geen koolstofdioxide. Ze kunnen hernieuwbare elektriciteit in stoom omzetten met een energieomzettingsefficiëntie van 97 procent.

Een andere mogelijkheid is groene waterstof als brandstof om water te verwarmen en stoom op te wekken. Deze technologie vermindert bovendien het rookgasvolume met 10 procent, waardoor het rendement van de ketel aanzienlijk verbetert.

Daarnaast kan stoom ook opgewekt worden door verbranding van organisch afvalmateriaal zoals olijfpulp, rijstschillen en palmpitschalen, wat bijproducten zijn van de voedselproductie. Indien toegepast in een systeem voor warmtekrachtkoppeling (WKK), kan deze biomassa gebruikt worden om elektrische energie en warmte op te wekken. De vermindering van organisch afval en het gebruik van biomassa verbeteren de duurzaamheid van het milieu en verlagen tegelijk de energiefactuur.

Stoom in de praktijk

Het is duidelijk dat er voordelen te halen zijn uit verschillende opwekkingsmethoden van stoom, maar hoe ziet een stoominstallatie er eigenlijk uit?

De kern van een stoominstallatie is de ketel. Op vandaag verbrandt deze vaak brandstoffen, maar in plaats daarvan zou deze ook met elektriciteit of biomassa kunnen werken. De warmte geproduceerd door de brander stuurt hete gassen door leidingen in de ketel, die door het waterreservoir lopen, waardoor dit verwarmd wordt.

Als het water heet genoeg is, kookt het, en ontstaan er bellen stoom die door leidingen en kleppen in de stoominstallatie geleid worden. De temperatuur van de stoom hangt af van de druk in de ketel en bedraagt meestal >150°C.

Zodra de stoom zijn bestemming in een fabriek of installatie heeft bereikt, kan het op vele manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld in een “autoclaaf”, een met stoom gevulde kamer om medische apparatuur te steriliseren. Of om voedsel te koken of te garen met behulp van een “dubbelwandige kookketel”, die de pan omgeeft met een met stoom gevulde mantel.

Doorgaans wordt het stoomdebiet op meerdere plaatsen in de installatie gemeten, zodat het energieverbruik en rendement nauwkeurig gecontroleerd kunnen worden. De toenemende digitalisering van de industrie, waaronder de verschuiving naar het Industriële ‘Internet of Things’ (IoT), biedt een kans om de nieuwe stoomtechnologieën te optimaliseren en te automatiseren, om geld te besparen met preventief onderhoud en om een groter rendement te bereiken.

Maak het verschil

Stoom is een beproefde en betrouwbare technologie, gebaseerd op algemeen gekende principes met betrouwbare resultaten. Het biedt een goedkope manier met weinig risico's om de uitstoot te verminderen zodat de netto-nul doelen behaald worden, zonder dat de bestaande infrastructuur ‘gesloopt en vervangen’ hoeft te worden.

Natural Technology wordt ondersteund door decennia aan technische deskundigheid. Het is gebaseerd op specifieke, meetbare resultaten die echt een verschil maken en die organisaties in staat stellen hun engagement voor duurzaamheid duidelijk aan te tonen.

Natural Technology zal helpen om de industrie los te koppelen van fossiele brandstoffen en een duurzamere weg in te slaan naar koolstofvrije stoominstallaties voor warmte, kracht en sterilisatie.

Gratis e-boek: Maak kennis met de Natural Technology die een duurzamere toekomst mogelijk maakt

Download nu