U ziet stoom. Wij zien…

Stoom komt frequent voor in de natuur en maakt deel uit van ons dagelijkse leven.
Toch is dit buitengewone medium een uiterst efficiënt en cruciaal hulpmiddel voor diverse belangrijke sectoren. De relevantie ervan neemt steeds toe als onderdeel van onze duurzame toekomst. Het woord ‘stoom’ dekt de lading niet. Dit is Natural Technology.

Bekijk onze video voor meer informatie.

Down arrow

WAAROM IS STOOM EEN NATURAL TECHNOLOGY

ESSENTIEEL
VEEL BELANGRIJKE SECTOREN ZIJN ERVAN AFHANKELIJK

Iedere dag helpt Natural Technology ons, het beschermt ons en helpt om energie te laten vloeien.

Voeding

Dranken

Ziekenhuizen en gezondheidszorg

Olie en Gas

Chemicaliën

Farmaceutische industrie

Original Equipment Manufacturers (OEM)

Stroomopwekking

VEELZIJDIG
WAAROM STOOM DE BESTE KEUZE IS

Natural Technology helpt ons dagelijks met verschillende toepassingen en gebruiksmogelijkheden.

  • Elektrische stroomopwekking
  • Bevochtiging
  • Sterilisatie
  • Koken
  • Reinigen
  • Koelen

KRACHTIG
KENMERKEN WAAR GEEN ANDER MEDIUM AAN KAN TIPPEN

Natural Technology enables effective transfer of large quantities of energy

Hoge energiedichtheid

Zorgt voor een efficiënte overdracht van grote hoeveelheden energie

Easy management of steam temperature through pressure control

Nauwkeurige temperatuurregeling

Eenvoudig regelen van de stoomtemperatuur door middel van drukregeling

Minimise valuable process space with Natural Technology

Kleine infrastructuur

Minder nood om waardevolle procesruimte te gebruiken

Natural Technology, without the need for pumps

Natuurlijke stroming

Geen pompen nodig

Natural Technology can be applied onto heating surfaces or directly onto product

Efficiënte warmteoverdracht

Via verwarmingsoppervlakken of rechtstreeks op het product

Natural Technology leaves only water for recovery and reuse

Natuurlijke watercyclus

Laat alleen water over, wat gerecupereerd en hergebruikt kan worden

LEVENSNOODZAKELIJK

Stoom laat ons leven op aarde.

De stoom- en condensaatkring simuleert de watercyclus, die de temperatuur op aarde regelt en hydratatie voorziet voor al het leven.Stoom laat ons de aarde verlaten.

De Saturnus V-raket gebruikte twee van de grootste stoommachines ooit gemaakt.

NATURAL TECHNOLOGY,
STEEDS DUURZAMER

STOOM: DE OVERGANG NAAR GROENERE TECHNOLOGIEËN

Meer en meer sectoren en organisaties erkennen stoom als de Natural Technology die past in hun duurzaamheidsplanning. Dankzij nieuwe technologiën om stoom op te wekken, gaan we richting een koolstofvrije stoomgeneratie.

meer bereid om te investeren in groenere stoomtechnologie na Covid-19.

% van de respondenten, bron: Aggreko-verslag (maart 2021)

van alle industriële verwarming in het VK wordt gerealiseerd door stoominstallaties. Aangezien 73% van de totale energiebehoefte in het VK voor verwarming bestemd is, heeft het verbeteren van de efficiëntie van stoomopwekking een enorm duurzame impact op lange termijn.

% van de respondenten, bron: Aggreko-verslag (maart 2021)

onmiddellijke energiebesparingen door beter onderhoud en low-cost verbeteringen van stoominstallaties.

% van de respondenten, bron: Aggreko-verslag (maart 2021)

KLAAR VOOR DE TOEKOMST, NU

NATURAL TECHNOLOGY VOOR DE WERELD VAN VANDAAG

Er worden al oplossingen op industriële schaal gebruikt om stoom op schonere, duurzamere manieren te produceren.

HERNIEUWBARE, ELEKTRISCHE STOOM

Koolstofvrije, emissievrije en 100% hernieuwbare stoom. Hoge capaciteitsgebruikers in commerciële en industriële sectoren kunnen hun stoomproductie vandaag al koolstofvrij maken, door gebruik te maken van elektrische systemen. Deze systemen vormen een ideale schakel in de duurzaamheidsstrategie van vooruitstrevende bedrijven.
In combinatie met 100% hernieuwbare energiebronnen, zoals waterkracht, zonne-energie en windenergie, zijn elektrische stoomgeneratoren in staat 1 tot 20 ton stoom te produceren zonder uitstoot of koolstofproductie. Ze kunnen hernieuwbare elektriciteit omzetten in stoom, met een energieomzettingsefficiëntie van 97%.

BIOMASSASTOOMKETELS

Stoom kan worden opgewekt uit de verbranding van organische afvalmaterialen die bij diverse productieprocessen ontstaan, zoals olijfpulp, rijstdoppen en palmpitschilfers . Biomassa kan worden gebruikt om zowel elektrische energie als warmte op te wekken, indien toegepast in een systeem voor warmtekrachtkoppeling (WKK). De vermindering van organisch afval en het gebruik van biomassa dragen bij tot een duurzamer milieu en lagere energierekeningen.

...EN DIE VAN MORGEN

Snel ontwikkelende technologie zal de belofte van koolstofvrije stoomopwekking waarmaken.

THERMISCHE BATTERIJ

STOOM ZONDER UITSTOOT

STOOM UIT WATERSTOF

DE ROL VAN WATERSTOF BIJ HET KOOLSTOFARM MAKEN

STOOMKETELS

NETTO-NUL WATERSTOFENERGIE

ENERGIE-EFFICIËNTIE

DE ROL VAN STOOM IN EEN DUURZAME TOEKOMST

THERMISCHE BATTERIJ

STOOM ZONDER UITSTOOT

THERMISCHE BATTERIJ

Thermische batterijen bieden een duurzaam alternatief voor stoomopwekking, door hernieuwbare elektriciteit op te slaan als thermische energie. Zo wordt op verzoek stoom geproduceerd voor een reeks industriële toepassingen. Elke thermische batterij heeft een verwacht thermisch rendement van meer dan 90% en een levensduur van meer dan 20 jaar met minimaal onderhoud, en dit zonder prestatieverlies. Een boeiende weg naar stoom zonder uitstoot.

STOOM UIT WATERSTOF

DE ROL VAN WATERSTOF BIJ HET KOOLSTOFARM MAKEN

STOOM UIT WATERSTOF

Gezien de doelstelling om tegen 2030 miljoenen tonnen koolstofemissies te besparen, speelt groene waterstof een belangrijke rol in de overgang naar een koolstofarmere economie. Stoom kan immers uit waterstof worden opgewekt zonder het vrijkomen van kooldioxide. Bekijk deze video voor meer informatie.

STOOMKETELS

NETTO-NUL WATERSTOFENERGIE

STOOMKETELS

Waar de verbranding van aardgas ongeveer 10% koolstof genereert, veroorzaakt de verbranding van waterstof geen koolstofemissies. Energiecentrales die volledig op waterstof werken, worden speciaal ontwikkeld om de netto-nul doelstellingen van de Britse regering tegen 2050 te halen.
Deze technologie is zeer geschikt voor stoomketels. De waterstof-infrastructuur moet verder worden ontwikkeld, maar er is geen meerprijs voor een koolstofvrije brander, klaar voor waterstof, voor de productie van stoom op grote schaal. Bovendien toont de technologie aan dat de rookgasvolumes met 10% kunnen worden verminderd, wat een significante verbetering van boilerefficiëntie betekent.

ENERGIE-EFFICIËNTIE

DE ROL VAN STOOM IN EEN DUURZAME TOEKOMST

ENERGIE-EFFICIËNTIE

Dankzij zijn uitstekende thermofysische eigenschappen, blijven de mogelijkheden van stoom groeien.
Ontdek in deze video waarom professor Hussam Jouhara van de Brunel Universiteit interessante mogelijkheden ziet waarbij stoom helpt een betere toekomst te creëren.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE OVER NATURAL TECHNOLOGY

DE FOCUS: DIGITALISERING

Het op afstand controleren en regelen van stoominstallaties speelt een sleutelrol in het duurzaamheidstraject van stoom. 
In tegenstelling tot een in-efficiënte, reactieve benadering van problemen, biedt digitalisering vroegtijdige waarschuwingen, voorspelbaarheid en snelle probleemoplossingen. Dit levert volledig nieuwe niveaus van controle voor klanten.

Grotere efficiëntie

Problemen worden onmiddellijk opgespoord en aangepakt, alvorens ernstigere problemen ontstaan.

Langere levensduur van het product

Tijdige probleemdetectie betekent slimmer onderhoud en reparaties.

Koolstofbesparing

Geoptimaliseerde stoomsystemen leveren een besparing op door een lagere energie-uitstoot.

Proceswinsten

Door het detecteren van systemen die niet optimaal presteren, kan de procesproductiviteit worden verbeterd.

VERKEN NATURAL
TECHNOLOGY MET DE EXPERTS

KOM WERKEN MET NATURAL TECHNOLOGY

Spirax Sarco en Gestra zijn wereldleiders in geavanceerde producten voor de nauwkeurige controle en het efficiënt gebruik van deze Natural Technology. Laten we het vandaag over de toekomst hebben.

 
We zijn altijd op zoek naar topingenieurs om ons te helpen het volledige Natural Technology potentieel te realiseren.

ONTDEK MEER