Bir sonraki durak "Net Sıfır" – Geleceğe şimdiden hazır Natural Technology

Down arrow
Markos Graham, Sustainability Solutions Market Development Manager

Markos Graham

Sustainability Solutions Market Development Manager

21/11/2022

Buhar, modern endüstri ve teknoloji devrimine büyük katkılar sağlamıştır.

Temiz, verimli buhar sistemleriyle ameliyatlar için tıbbi cihazları sterilize edebiliyor, aşı ve diğer farmasötik ürünlerini üretebiliyor ve hatta barlarda lokal bira damıtabiliyoruz.

Ancak, iklim değişikliğiyle savaşırken, buhardan sıfır karbon yolculuğumuzun temel bir bileşeni olarak bahsetmek gerçekçi mi? Buhar tüketiminin fosil yakıtlarından kurtarılması, böylece gerçekten sürdürülebilir bir teknoloji olarak yeniden doğması mümkün mü?

Natural Technology ile tam olarak bunu başarmayı hedefliyoruz.

Günümüzde boylerler yüksek verimlilikte olduğundan gereken enerji miktarı minimum düzeydedir. Buhar ayrıca yüksek bir ısı içeriğine ve enerji yoğunluğuna sahiptir, bu da üretim alt yapısının ve boruların kompakt tasarlanabilmesi ve alandan tasarruf yapılması ve daha az ham madde kullanılması anlamına gelmektedir.

Dünya her geçen gün elektriğini daha çok yenilenebilir enerji kaynaklardan üretmektedir, bu nedenle buhar daha da sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir yer haline gelecektir: temiz elektrik, yeşil hidrojen veya biyokütle boylerlerinde üretilebilmektedir, böylece daha düşük karbon emisyonuyla buhar üretimi hemen şimdi mümkündür. Örneğin, termal depolama ve kombine ısı ve güç (CHP) sistemleri için enerji çözümlerinin temel bir bileşenini oluşturmaktadır.

Doğru şekilde yönetilmesi durumunda buhar kendiliğinden temiz ve güvenlidir. Yangın riski veya toksik atık ürünleri yoktur, tek yan ürünü sudur. Su ise gezegenimizin canlı kalmasını sağlayan doğal yağmur suyu ve buharlaşma döngüsüne benzer şekilde yoğunlaştırılabilir ve yeniden kullanılabilir.

Buharın sunduğu doğal avantajlar saymakla bitmez. Örneğin, Birleşik Krallık'ta endüstriyel ısıtmasının %35'i buhar enerjisi ile sağlanmaktadır. Birleşik Krallık’ta toplam enerji talebinin %73’ü ısınmaya yöneliktir ve buhar üretiminin verimliliğinin arttırılması devasa bir etki yaratacaktır

Temiz teknoloji

Spirax Sarco bu çevre hedeflerini desteklemek için, buharın karbonsuzlaştırılmış geleceğimizin uzun dönemde bir parçası olabilmesini sağlamak üzere yeni teknolojiler geliştirmektedir.

Hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi, elektrikli buhar jeneratörleri gibi yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kullanıldığında emisyon ve karbon dioksit üretmez. Yenilenebilir enerji yüzde 97 enerji dönüştürme verimliliğiyle buhara dönüştürülebilir.

Başka bir seçenek de suyun ısıtılması ve buhar üretilmesi için yakıt olarak yeşil hidrojen kullanmaktır. Bu teknoloji ayrıca baca gazı hacmini yüzde 10 oranında azaltır ve böylece boyler verimliliğini büyük oranda artırır.

Buhar, gıda üretiminde yan ürün olarak ortaya çıkan zeytin küspesi, pirinç çeltiği ve palm çekirdeği kabukları gibi organik atık maddelerin yakılmasıyla da üretilebilir. Bu biyokütle bir Kombine Isı ve Güç (CHP) sisteminde kullanıldığında elektrik enerjisi ve ayrıca ısı üretilmesi için kullanılabilir. Organik atık maddelerin azaltılması ve biyokütlenin kullanılması, çevresel sürdürülebilirliği geliştirirken enerji faturalarını düşürür.

Uygulamada buhar

Açık şekilde görüldüğü gibi, buhara farklı yaklaşımlardan çeşitli faydalar sağlanabilmektedir, peki bir buhar sistemi aslında nelerden meydana geliyor?

Bir buhar sisteminin kalbini boyler oluşturmaktadır, boylerler günümüzde daha çok akaryakıtla çalışmaktadır, ancak elektrik veya biyokütle kullanılarak da çalıştırılabilir. Brülörden elde edilen ısı, sıcak gazı boylerdeki borularda ve ısıtılan su tankında dolaştırır.

Su yeterince ısındığında kaynamaya başlar ve buhar kabarcıkları üretilir, bu da buhar sistemindeki borular ve vanalar üzerinden geçirilir. Buhar sıcaklığı, boylerdeki basınca bağlıdır ve tipik olarak >150ºC'dir.

Buhar bir fabrikada veya tesiste kullanım noktasına ulaştığında, örneğin, tıbbi cihazların sterilize edilmesi için buharla dolu bir hazne olan "otoklavlar" veya gıdaların kaynatılması veya pişirilmesi için kazanın bir buhar gömleğiyle çevrili olduğu "gömlekli kazanlar" gibi çok farklı şekillerde kullanılabilir.

Tipik olarak, buhar akışı sistem boyunca birkaç noktada ölçülür, bu da enerji tüketiminin ve verimliliğin yakından takip edilmesini sağlar. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) dâhil endüstrinin her geçen gün daha fazla sayısallaşmasının bir parçası olarak, yeni buhar teknolojilerinin optimize edilmesi ve otomatik hale getirilmesi, koruyucu bakım çalışmalarıyla tasarruf sağlanması ve daha yüksek verimliliklerin elde edilmesi için yeni fırsatlar doğmaktadır.

Fark yaratmak

Buhar, kesin sonuçları olan çok iyi bilinen ilkelere dayalı denenmiş ve güvenilir bir teknolojidir. Buhar, net sıfır yolculuğunda, mevcut altyapının "sökülerek değiştirilmesi" gerekmeksizin emisyonların düşürülmesi için düşük riskli ve düşük maliyetli bir yol sunmaktadır.

Natural Technology on yılların mühendislik deneyimiyle desteklenmektedir. Spesifik, ölçülebilir sonuçlara dayanır ve bu sonuçlar fark yaratacak kadar büyüktür ve şirketlerin sürdürülebilirlik taahhütlerini açık şekilde gösterebilmelerini mümkün hale getirir.

Endüstrinin fosil yakıtlarından uzaklaşmasını ve ısıtma, güç üretimi ve sterilizasyon için sıfır karbonlu buhar sistemlerine daha sürdürülebilir bir yaklaşımın başlatılmasını sağlayacaktır.

Ücretsiz E-Kitap: Daha sürdürülebilir bir yarın için Natural Technology ile tanışın!

Şimdi indirin