Du ser ånga. Vi ser…

Ånga är välkänt i naturen och en del av det vardagliga livet.
Ändå är denna extraordinära gas ett högeffektivt, missionskritiskt verktyg för en mångfald av viktiga industrier och en allt viktigare del av vår hållbara framtid. Ånga är ett för litet ord. Detta är Natural Technology.

Down arrow

DÄRFÖR ÄR ÅNGA "NATURAL TECHNOLOGY"

EN NÖDVÄNDIGHET
MÅNGA VIKTIGA INDUSTRIER ÄR BEROENDE AV DEN

Varje dag gör "Natural Technology" att vi är säkra och att energin flödar.

Livsmedel

Dryck

Sjukhus och Hälsa

Olja och gas

Kemikalier

Läkemedel

Original Equipment Manufacturers - OEM

Kraftverk

MÅNGSIDIG
DÄRFÖR ÄR ÅNGA DET BÄTTRE VALET

Varje dag hjälper Natural Technology till i en mängd applikationer och användningsområden

  • Elektrisk kraftgenerering
  • Befuktning
  • Sterilisering
  • Livsmedelsframställning
  • Rengöring
  • Kylning/Frysning

KRAFTFULL
HAR EGENSKAPER SOM INGEN ANNAN GAS KAN MATCHA

Natural Technology enables effective transfer of large quantities of energy

Hög energidensistet

Möjliggör överföring av stora mängder energi

Easy management of steam temperature through pressure control

Precis temperaturreglering

Enkel styrning av ångtemperatur med hjälp av tryckreglering

Minimise valuable process space with Natural Technology

Mindre infrastruktur

Minimerar värdefull processyta

Natural Technology, without the need for pumps

Flödar naturligt

Inget behov av pumpar

Natural Technology can be applied onto heating surfaces or directly onto product

Effektiv värmeöverföring

Kan applicaras på uppvärmingsytor eller direkt på produkten

Natural Technology leaves only water for recovery and reuse

Naturlig Vattencykel

Efterlämnar bara vatten för återvinning och återanvändning

LIVET ÄR BEROENDE AV DET

Ånga gör det möjligt för oss att leva på jorden

Ång-och kondensatsystem efterliknar vattnets kretslopp, som styr planetens temperatur och hydrerar allt liv.Ånga gör det möjligt att lämna jorden

Raketen Saturn V använde två av de största ångmotorerna som någonsin tillverkats.

"NATURAL TECHNOLOGY",
ALLTMER HÅLLBART.

ÅNGA - PÅ VÄG MOT GRÖNARE TEKNOLOGIER

Fler och fler industrier inser att ånga är den "Natural Technology" som matchar deras hållbarhetsagenda. Med nya tekniker för att generera ånga är vi på väg mot en helt CO2-fri ånggenerering.

Mer sannolika att investera i grönare ångteknologi som följd av Covid-19.

% av deltagare i undersökningen, Källa: Aggreko Report (mars 2021)

av Storbritanniens industriella uppvärmning uppnås av ångsystem. Eftersom 73% av Storbritanniens totala energibehov går till uppvärmning kommer en effektivisering av ånggenereringen att ha an mycket stor inverkan på hållbarheten på lång sikt

% av deltagare i undersökningen, Källa: Aggreko Report (mars 2021)

direkta energibesparingar genom bättre underhåll och förbättringar av ångsystem till låg kostnad.

% av deltagare i undersökningen, Källa: Aggreko Report (mars 2021)

REDO FÖR FRAMTIDEN -NU

NATURAL TECHNOLOGY FÖR DAGENS VÄRLD

Lösningar i industriskala är redan operativa och genererar ånga på renare och grönare sätt.

FÖRNYELSEBAR, ELEKTRISK ÅNGA

Kolfri, utsläppsfri, och 100% förnybar ånga. Högkapacitetsanvändare i kommersiella och indutriella sektorer kan dekarbonisera sin ångproduktion redan idag tack vare kraftfulla elektriska system. Sådana system passar väl in i strategin som driver progressiva företag mot att hållbara verksamheter.
När dessa paras ihop med 100% förnybara kraftkällor, t.ex. vattenkraft, sol-och vindenergi kan elektriska ånggeneratorer producera 1 till 20 ton ånga utan utsläpp eller koldioxidgenerering. De klarar att omvandla förnybar elektricitet till ånga med 97 % energikonverteringseffektivitet.

BIOMASSEÅNGPANNOR

Ånga kan generaras genom förbränning av olika organiska restmaterial såsom olivmassa, risskal, palmkärneskal som skapatas från olika tillverkningsprocesser. Biomassa an användas till att generera elektrisk energi och värme när den används i en komnbinerad kraft- och värmeanläggning. Minskningen av organsikt restavfall och användningen av biomassa förbättrar hållbarheten och minskar energifakturan.

…OCH MORGONDAGENS

Snabbt avancerande teknologi kommer att leva upp till löftet om koldioxidfri ånggenerering

TERMISKT BATTERI

NOLL-EMMISSIONSÅNGA

ÅNGA FRÅN VÄTGAS

VÄTGASENS ROLL I UTFASNINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN

ÅNGPANNOR

NETTO-NOLL VÄTGASENERGI

ENERGIEFFEKTIVITET

ÅNGANS ROLL I EN HÅLLBAR FRAMTID

TERMISKT BATTERI

NOLL-EMMISSIONSÅNGA

TERMISKT BATTERI

Termiska batterier är ett hållbart alternativ för att generera ånga, genom att utnyttja förnybar elektricitet som lagras som termisk energi, vilket möjliggör att ånga frisläpps när behovet uppstår i en mängd olika industriella applikationer. Varje termiskt batteri har en förväntad termisk effektivitet på mer än 90 %, en livsslängd på 20+ år med minimalt underhållsbehov och ingen förlust av prestanda. En spännande väg mot noll-emissionsånga.

ÅNGA FRÅN VÄTGAS

VÄTGASENS ROLL I UTFASNINGEN AV FOSSILA BRÄNSLEN

ÅNGA FRÅN VÄTGAS

Med ett 2030-mål på 10 miljoner ton per år, spelar grön vätgas en stor roll i övergången till en ånga prodecerad med mindre kolinnehåll då den kan genereras utan att producera koldioxid som en sidoprodukt. Se denna video för att få veta mer.

ÅNGPANNOR

NETTO-NOLL VÄTGASENERGI

ÅNGPANNOR

Medan förbränningen av naturgas ger upphov till ca 10% kol, genererar förbränningen av vätgas inga kolutsläpp. Denna teknologi passar mycket bra för ångpannor. Vätgasinfrastrukturen bhöver utvecklas ytterligare men det är inga extra kostnader för med att använda en brännare som är redo för att använda vätgas i större skala. Tekniken har också påvisat en 10%-ig reduktion av rökgasvolymen vilket innebär en signifikant förbättrad effektivitet i ångpannan.

ENERGIEFFEKTIVITET

ÅNGANS ROLL I EN HÅLLBAR FRAMTID

ENERGIEFFEKTIVITET

Tack vare dess utmärkta termofysiska egenskaper blir möjligheterna allt större när det gäller användning av ånga.
I denna video får du se varför professor Hussam Jouhara på universitet i Brunei anser att ånga har stor potential när det gäller att skapa en bättre framtid.

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER OM NATURAL TECHNOLGY

CASE: DIGITALISERING

Fjärrövervakning och reglering av ångsystem kommer att spela en viktig roll i ångans hållbarhetsresa.
Istället för ineffektiva reaktiva lösningar på problem ger digitalisering tidiga varningar, mera förutsägbarhet och och snabb problemlösning med nya nivåer av reglering och kontroll för kunderna.

Högre effektivitet

Problemen detekteras och och kan ageras på direkt innan allvarligare problem uppstår.

Längre produktlivstid

Tidig detektering av problem innebär smartare underhåll och reparationer.

Koldioxidbesparingar

Ett optimerat ångsystem betyder besparingar eftersom energiemmisioner reduceras.

Processvinster

Upptäckt av suboptimerade system möjliggör förbättrad processproduktivitet.

UTFORSKA NATURAL
TECHNOLOGY TILLSAMMANS MED EXPERTERNA

KOM OCH ARBETA MED MED NATURAL TECHNOLOGY

Spirax Sarco och Gestra är världsledande i avancerade produkter för precis reglering och effektiv användning av Natural Technology. Låt oss tala om framtiden idag.

Vi letar alltid efter de bästa ingenjörerna och teknikerna för att hjälpa oss att realisera den fulla potentialen i Natural Technology.

Spirax Life