Następny przystanek: zerowa emisja netto, naturalna technologia jest gotowa na przyszłość już teraz

Down arrow
Markos Graham, Sustainability Solutions Market Development Manager

Markos Graham

Sustainability Solutions Market Development Manager

21/03/2023

Następny przystanek: zerowa emisja netto, naturalna technologia jest gotowa na przyszłość już teraz

Para zrewolucjonizowała nowoczesny przemysł i współczesną technologię.

Przy użyciu czystych, efektywnych systemów parowych można sterylizować sprzęt medyczny przed jego użyciem, produkować szczepionki i inne leki, a nawet warzyć piwo sprzedawane w lokalnym barze.

Czy jednak w kontekście walki z kryzysem klimatycznym można mówić o parze jako komponencie niezbędnym do uzyskania neutralności węglowej? Czy wytwarzanie pary można oddzielić od paliw kopalnych, czyniąc z niej prawdziwie zrównoważoną technologię?

Naturalna Technologia jest naszym celem

Dzisiejsze kotły są bardzo wydajne i wymagają minimalnej ilości energii. Para ma również wysoką pojemność ciepła i gęstość energii. Oznacza to, że infrastruktura produkcyjna może mogą być niewielkich rozmiarów. Oszczędza to miejsce i wymaga mniej surowców.

Wraz z rozwojem współczesnego świata, rośnie ilość energii elektrycznej wytwarzanej ze źródłem odnawialnych, a to powoduje, że para staje się bardziej zrównoważona, a jej ślad węglowy jest coraz niższy. Para może być wytwarzana przy użyciu czystej energii w ekologicznych kotłowniach zasilanych wodorem lub biomasą. Wytwarzanie nisko emisyjnej pary jest możliwe już teraz. Na przykład, para jest kluczowym elementem rozwiązań energetycznych, takich jak magazynowanie ciepła i kogeneracja.

Prawidłowo zarządzana para jest czysta i bezpieczna. Nie stwarza zagrożenia pożarowego, ani nie powoduje powstawania toksycznych odpadów. Jedynym produktem ubocznym jest woda. Można ją skondensować i użyć ponownie w sposób podobny do naturalnego obiegu wody w postaci deszczu i parowania, który zapewnia życie naszej planecie.

Potencjalne korzyści oferowane przez parę są ogromne. Na przykład, 35% całego ogrzewania przemysłowego w Wielkiej Brytanii jest oparta na systemach parowych. Ponieważ 73% całego zapotrzebowania na energię w Wielkiej Brytanii dotyczy ciepła, zwiększenie wydajności wytwarzania pary będzie miało duży wpływ na zrównoważony rozwój w perspektywie długoterminowej.

Czysta technologia

Aby zrealizować cele dotyczące środowiska, Spirax Sarco opracowuje nowe technologie gwarantujące, że para będzie przez długi czas częścią przyszłości bez dwutlenku węgla.

Gdy elektryczne wytwornice pary są stosowane z odnawialnymi w 100 procentach źródłami energii, na przykład z hydroenergią, energią słoneczną lub wiatrową, nie powodują powstawania emisji dwutlenku węgla. Mogą przekształcać odnawialne źródła energii w parę z 97 procentową sprawnością.

Jako paliwa do podgrzewania wody i wytwarzania pary można też używać ekologicznego wodoru. Ta technologia zmniejsza również objętość spalin o 10 procent, tym samym znacznie poprawia efektywność kotła.

Para może być także wytwarzana podczas spalania odpadów organicznych, takich jak pulpa oliwek, łupiny ryżu i skorupy orzechów palmy oleistej, które są produktem ubocznym produkcji żywności. Biomasa może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, jak również ciepła przy zastosowaniu kogeneracji. Zmniejszenie ilości odpadów organicznych i wykorzystanie biomasy poprawia równowagę ekologiczną i obniża rachunki za energię.

Para w praktyce

Istnieją korzyści dotyczące różnych rozwiązań do pary. Z czego składa się system pary?

Sercem systemu pary jest kocioł, który często obecnie wymaga spalania paliwa, ale może zamiast tego być zasilany przy użyciu elektryczności lub biomasy. Ciepło z palnika powoduje przesyłanie gorących gazów przez rury w kotle, które przebiegają przez podgrzewany zbiornik z wodą.

Gdy woda jest wystarczająco gorąca, gotuje się i powstaje para, która jest następnie kierowana przez rury i zawory w systemie pary. Temperatura pary zależy od ciśnienia w kotle. Zwykle wynosi ponad 150ºC.

Gdy para dotrze do miejsca przeznaczenia w fabryce lub zakładzie przemysłowym, może być używana na wiele sposobów: na przykład w „autoklawie”, który jest wypełnioną parą komorą do sterylizacji sprzętu medycznego, lub do gotowania żywności za pomocą „kociołka z płaszczem grzewczym” zawierającym parę.

Zwykle przepływ pary jest mierzony w wielu punktach systemu w celu dokładnego monitorowania zużycia energii i efektywności. Takie pomiary w ramach rosnącej cyfryzacji przemysłu, w tym przejścia na przemysłowy Internet rzeczy, stwarzają możliwość optymalizacji i automatyzacji nowych technologii parowych, oszczędności dzięki konserwacji zapobiegawczej i zapewniają większą efektywność.

Prawdziwa zmiana

Para to sprawdzona i zaufana technologia oparta na dobrze zrozumianych zasadach i zapewniająca niezawodne rezultaty. Jest to wiążący się z niskim ryzykiem i niewielkim kosztem sposób na redukcję emisji na drodze do zerowej emisji netto bez wymiany istniejącej infrastruktury.

Naturalna technologia jest zbudowana na dekadach doświadczenia inżynierskiego. Opiera się na konkretnych mierzalnych rezultatach, które pozwalają organizacjom na osiągnięcie prawdziwej zmiany i wykazanie ich zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Umożliwi ona przemysłowi odejście od paliw kopalnych i przejście na bardziej zrównoważone systemy parowe pozwalające uzyskać neutralność węglową i służące do ogrzewania, zasilania i sterylizacji.

Darmowy e-book: Meet the Natural Technology powering a more sustainable tomorrow (Poznaj Naturalną technologię zapewniającą bardziej zrównoważone jutro).

Pobierz teraz