Tuemme teollisuutta maailman siirtyessä kestävään huomiseen.

Down arrow
Amanda Williams, Head of Sustainability (Steam Specialties)

Amanda Williams

Head of Sustainability (Steam Specialties)

22/03/2023

Tuemme teollisuutta maailman siirtyessä kestävään huomiseen.

Energiantuotantojärjestelmä tuottaa 49,4 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa, ja 24,2 prosenttia tuosta merkittävästä määrästä syntyy teollisuuden energiankäytön seurauksena.

Kun energian kysynnän odotetaan kasvavan, suurin haaste on, miten vastata siihen ja samalla vähentää hiilipäästöjä.

Jos ennusteet pitävät paikkansa, energiajärjestelmän on kaksinkertaistettava tuotetun energian määrä aikavälillä 2020 - 2050. Kun tähän lisätään hintojen jatkuva epävakaus, tarve joustaa ja löytää uusia nettonollalähteitä, muutos on valtava.

Se on pikimmin käsiteltäviä planeetan haasteita siirtyessämme kestävämpään tulevaisuuteen. Muutoksen tarve on selvä, ja teollisuuden rooli sen saavuttamisessa on ratkaiseva.

Miten teollisuus voi aloittaa?

Energiatehokkuus on ensimmäinen askelma polulla kohti nettonollaa. Se lisää luotettavuutta, joustavuutta ja turvallisuutta, samalla, kun tuottavuus mahdollisesti paranee ja hiilidioksidipäästöt pienenevät. Se on jo osoittanut arvonsa: jos tehokkuutta ei olisi parannettu vuodesta 2020 lähtien, maailma käyttäisi nykypäivänä 13 % enemmän energiaa ja energiaan liittyvät hiilipäästöt olisivat 14 % suuremmat.

Höyry on ollut tärkeää teollisuudelle kolmen vuosisadan ajan ja se on edelleen tärkeää sterilisoitaessa, lämmön siirrossa ja lukemattomissa tärkeissä prosesseissa. Höyryn tuotanto ja jakelu on kiertävä prosessi, joka mahdollistaa veden kierrätyksen ja mahdollisuuksia energian palautukseen. Autoimme erästä yhdysvaltalaista juoma- ja elintarvikeyhtiötä asentamaan kondensaation palautusjärjestelmän, joka tuotti yli 250 000 dollarin vuosittaiset säästöt sekä säästää vettä2, pienensi hiilipäästöjä ja poisti syöttöveden erillisen lämmönlähteen tarpeen.

Spirax Sarcon vuoden 2020 aikana myydyt höyrytuotteet ovat pienentäneet vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä vuosittain 18,2 miljoonaa tonnia. Se vastaa 8,8 miljoonaa uutta, tieltä poistettua autoa vuosittain tai 828 täyskasvuista puuta3, ja säästöjä voidaan tehdä edelleen lisää.

Teollisuus voi lisätä tehokkuuttaan monin tavoin. Suorittamalla energiatarkastuksia, varmistamalla säännöllisin huolloin, että järjestelmät pysyvät koko ajan hyvässä kunnossa ja ottamalla käyttöön datavetoisia optimointityökaluja.

Nykyään käytettävissä oleva teknologia

Höyry kattaa 35 - 40 %5 alan koko energiankäytöstä, joten höyryn tuotannon käsittely on tärkeää tuettaessa teollisuutta matkalla kohti hiilettömyyttä. Olemassa oleva teknologia sekä kaupallisuutta lähenevät innovatiiviset vaihtoehdot auttavat teollisuutta säilyttämään olemassa olevan infrastruktuurinsa ja hyödyntämään höyryn loistavia ominaisuuksia.

Teollisuuden on huomattava, että yksittäistä ratkaisua ei ole, vaan useita käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Lämmöntarpeen täyttämiseksi ja uusiutuvien lähteiden tuottaessa energiaa yhä enenevissä määrin, matalapäästöisen sähkön suora käyttö on merkittävässä roolissa höyryn tuotannossa.

Lisäsäästöjä voi tulla asennettaessa sähköelementtejä jo olemassa oleviin fossiilista polttoainetta polttaviin säiliöihin, jotta alueen 1 päästöt poistuvat samoin kuin alueen 2, jos sähkö tuotetaan uusiutuvasti. Edistyneiden varastointiratkaisujen, kuten höyryakkujen asentaminen voi myös helpottaa sähköisiin painesäiliöihin tai tuotantolaitoksiin siirtymistä niiden säilöessä ylimääräistä uusiutuvaa energiaa. Sitä voidaan käyttää huippukuormitusaikoina tai hajautettujen prosessien käyttöön.

Toinen vaihtoehto on käyttää vihreää vetyä lämmitettäessä vettä ja kehitettäessä höyryä. Vetyinfrastruktuuri tarvitsee enemmän kehittämistä, mutta hybridikaasu- ja vetyvalmiit säiliöt ovat jo käytettävissä. Lisäksi tuotantolaitokset voivat hyötyä elektrolyysilaitteiden asentamisesta, jotka muuntavat uusiutuvista energianlähteistä tuotetun ylituotantoenergian vedyksi, jolloin se voidaan varastoida siihen saakka, kun sitä taas tarvitaan.

Lisäksi muita vaihtoehtoja voivat olla lämpöpumput prosesseissa ja lämmöntuotannossa, tai orgaanisen jätteen, mikä voi olla elintarviketuotannon sivutuotetta, polttaminen energianlähteenä. Tätä ja muita lähteitä voidaan käyttää, jolloin tämänhetkiset fossiilisia polttoaineita käyttävät painesäiliöt voidaan säilyttää ja muuttaa ne käyttämään biovaihtoehtoja, kuten BioLPG:tä mädättämällä tai siirtymällä synteettisiin tai e-polttoaineisiin, kuten hydrokäsitelty kasviöljy tai Power-to-Liquid -polttoaine. Nämä vaihtoehdot ovat myös vähähiilisiä energianlähteitä.

Kaikilla näillä teknologioilla tulee olemaan tärkeä rooli.

Teollisuuden on kehityttävä

Nykyajan teollisuuden olemassaolo on riippuvainen höyrystä. Tämä Luonnollinen teknologia on edelleen korvaamaton joustavana, tehokkaana ja luotettavana lämmönsiirron teknologiana. Laajoista petrokemianteollisuuden tehtaista pieniin pesuloihin, tarvitsemiemme elintarvikkeiden ja juomien tuotannossa ja pidettäessä terveydenhuollon tilat turvallisina.

Meillä on jo teknologia, jolla siirtyä kohti globaalia nettonollatulevaisuutta samalla, kun säilytämme olemassa olevat prosessimme. Yhdessä jännittävien uusien kehitystyön tulosten kanssa Spirax Sarco ja Gestra tukevat asiakkaita ympäri maailman saavuttamaan hiilipäästöjen vähennystavoitteensa.

1) https://iea.blob.core.windows.net/assets/2b3b06b0-2bdc-4f4d-8fd9-f0846ba5ac99/SecurityofCleanEnergyTransitions2022.pdf
2) https://www.spiraxsarco.com/customer-stories/condensate-recovery-for-chocolate-manufacturer
3) https://www.spiraxsarcoengineering.com/sites/spirax-sarco-corp/files/2021-08/Investor-Presentation-March-2022.pdf
4) SSO-Manual-Print-FINAL-20161109-One-Page-V2.pdf (unido.org)

Saat lisätietoja katselemalla alla olevan videon tai ottamalla meihin yhteyttä

ota meihin yhteyttä