Näet höyryä. Me näemme…

Höyryä löytyy luonnosta ja se on osa päivittäistä elämäämme.
Silti tämä erityinen fluidi on tehokas ja kriittinen työväline monille tärkeille teollisuudenaloille ja yhä tärkeämpi osa kestävää tulevaisuuttamme. Höyry sanana ei riitä kuvamaan tätä kokonaisuutta. Tämä on luonnollista teknologiaa.

Down arrow

MIKSI HÖYRY ON LUONNOLLISTA TEKNOLOGIAA

VÄLTTÄMÄTÖN
MONI TEOLLISUUDENALA ON SIITÄ RIIPPUVAINEN

Joka päivä luonnollinen teknologia auttaa pitämään meidät turvassa ja energian liikkeessä.

Ruoka

Juoma

Sairaalat ja terveys

Öljy ja kaasu

Kemikaalit

Lääketeollisuus

Laitevalmistajat

Sähköntuotanto

MONIPUOLINEN
MIKSI HÖYRY ON PARAS VALINTA

Luonnollista teknologiaa käytetään monessa eri sovelluksessa päivittäin.

  • Sähköntuotanto
  • Kostutus
  • Sterilointi
  • Keittäminen
  • Puhdistus
  • Jäähdytys

VOIMAKAS
YLIVOIMAISET OMINAISUUDET

Natural Technology enables effective transfer of large quantities of energy

Korkea energiatiheys

Mahdollistaa suurten energiamäärien siirron

Easy management of steam temperature through pressure control

Tarkka lämpötilan säätö

Höyryn lämpötilan säätö on helposti toteutettavissa paineensäädön kautta

Minimise valuable process space with Natural Technology

Pienemmät rakenteet

Minimoi arvokkaan prosessitilan käyttö

Natural Technology, without the need for pumps

Virtaa luonnostaan

Ei tarvetta pumpuille

Natural Technology can be applied onto heating surfaces or directly onto product

Tehokasta lämmönsiirtoa

Voidaan käyttää joko suoraan tuotteeseen tai lämmityspinnan kautta

Natural Technology leaves only water for recovery and reuse

Luonnollinen vedenkierto

Jättää jälkeensä vain vettä, joka voidaan käyttää uudestaan

ELÄMÄ RIIPPUU SIITÄ

Höyry mahdollistaa elämämme maapallolla

Höyry- ja lauhdekierto jäljittelee veden kiertokulkua, joka säätää planeettamme lämpötilaa ja tarjoaa nesteytystä kaikelle elämälle.Höyry mahdollistaa elämämme Maassa

Saturn V raketti käytti kahta suurinta koskaan valmistettua höyrykonetta.

LUONNOLLISTA TEKNOLOGIAA,
YHÄ KESTÄVÄMPÄÄ

HÖYRY - SIIRTYMÄ VIHREÄMPIIN TEKNOLOGIOIHIN

Yhä useampi teollisuus ja organisaatio on alkanut näkemään höyryn luonnollisena teknologiana, joka sopii heidän kestävän kehityksen agendaan. Uudet höyryntuotantoteknologiat vievät meidät kohti hiilidioksiditonta höyryntuotantoa.

sijoittaa todennäköisemmin vihreämpään höyryntuotantoon Covid-19:n jälkeen.

% vastaajista Lähde: Aggreko Report (Maaliskuu 2021)

kaikesta Iso-Britannian teollisesta lämmityksestä tuotettiin höyryjärjestelmillä. Maan kokonaisenergiankulutuksesta 73% menee lämmitykseeen, joten tehokkaammalla höyryntuotannolla on suuri vaikutus kestävään kehitykseen pitkällä aikavälillä.

% vastaajista Lähde: Aggreko Report (Maaliskuu 2021)

välitöntä energiansäästöä höyryjärjestelmien paremman ylläpidon ja edullisten parannusten avulla.

% vastaajista Lähde: Aggreko Report (Maaliskuu 2021)

VALMIS TULEVAAN, NYT

LUONNOLLISTA TEKNOLOGIAA TÄMÄN PÄIVÄN TARPEISIIN

Teollisen mittakaavan ratkaisuja tuottaa höyryä puhtaammin ja entistä kestävämmin tavoin on jo käytössä.

UUSIUTUVAA, SÄHKÖISTÄ HÖYRYÄ

Hiilidioksiditonta, päästötöntä ja 100% uusiutuvaa höyryä. Suuret julkisen ja teollisen puolen höyryn käyttäjät pystyvät hiilidioksidittomampaan höyryntuotantoon jo tänä päivänä sähköisten järjestelmien avulla. Tällaiset järjestelmät sopivat hyvin ratkaisuvalikoimaan, jolla voidaan ohjata edistyksellisiä yrityksiä kohti aidosti kestävää liiketoimintaa.
Yhdistämällä höyryn tuotanto 100% uusiutuvan energian lähteeseen kuten vesi-, aurinko- tai tuulivoimaan, sähköiset höyrygeneraattorit pystyvät tuottamaan 1-20 tonnia höyryä ilman päästöjä ja hiiltä.
Ne pystyvät muuntamaan uusiutuvan sähkön höyryksi jopa 97% hyötysuhteella.

BIOMASSA HÖYRYKATTILAT

Höyryä voidaan tuottaa polttamalla orgaanista materiaalia, jota syntyy erilaisten valmistusprosesseiden jätteenä.
Biomassaa voidaan käyttää myös sähkön ja lämmön tuottamiseen CHP-laitoksissa.
Orgaanisen jätteen vähentäminen ja biomassan hyötykäyttö auttavat parantamaan ympäristön kestävyyttä ja pienentämään energialaskuja.

…JA HUOMISEN

Nopeasti kehittyvä teknologia tulee täyttämään lupauksensa hiilidioksidittoman höyryn tuottannon mahdollistamisesta.

LÄMPÖAKKU

PÄÄSTÖTÖN HÖYRY

HÖYRYÄ VEDYSTÄ

VEDYN ROOLI HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESSÄ

HÖYRYKATTILAT

VETYVOIMAA

ENERGIATEHOKKUUS

HÖYRYLLÄ ON OSANSA KESTÄVÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

LÄMPÖAKKU

PÄÄSTÖTÖN HÖYRY

LÄMPÖAKKU

Lämpöakut tarjoavat kestävän höyryntuotannon vaihtoehdon muuntamalla uusiutuvan sähkön lämpöenergiaksi. Höyryä voidaan tarpeen tullen vapauttaa akuista erilaisten sovellusten käytettäväksi. Akkujen odotettu lämpöhyötysuhde on yli 90% ja käyttöikä yli 20 vuotta, jonka aikana suorituskyky pysyy samana ja ylläpitotarpeet ovat alhaiset. Mielenkiintoinen tie päästöttömään höyryyn.

HÖYRYÄ VEDYSTÄ

VEDYN ROOLI HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESSÄ

HÖYRYÄ VEDYSTÄ

Hiilidioksiditon höyryn tuotanto vihreän vedyn avulla on isossa osassa, kun kuljetaan kohti vähäpäästöisempää taloutta, jossa seuraava välietappi on 2030 vuoden vuosittainen 10m tonnin raja.
Katso video kuullaksesi tästä lisää.

HÖYRYKATTILAT

VETYVOIMAA

HÖYRYKATTILAT

Kun polttoaineena käytetään maakaasua, syntyy päästöinä hiilidioksidia n. 10% poltetun maakaasun määrästä. Vetyä polttaessa päästöt on nolla. Pelkällä vedyllä toimivia energiakeskuksia on kehitetty erityisesti Isossa-Britanniassa vauhdittamaan hallituksen ""net-zero by 2050"" tavoitetta.
Vetyteknologia soveltuu hyvin höyrykattiloihin vaikkakin infra vaatii vielä kehitystä. Tällaisen kattilan hyötysuhde on huomattavasti parempi, jonka ansiosta on päästy jopa 10% pienempiin savukaasumääriin.

ENERGIATEHOKKUUS

HÖYRYLLÄ ON OSANSA KESTÄVÄSSÄ TULEVAISUUDESSA

ENERGIATEHOKKUUS

Erinomaisten termofysikaalisten ominaisuuksiensa ansiosta höyryn käyttömahdollisuudet jatkavat kasvamistaan.
Tällä videolla Brunelin yliopiston professori Hussam Jouhara kertoo, kuinka höyry voi auttaa luomaan parempaa tulevaisuutta.

OTA YHTEYTTÄ OPPIAKSESI LISÄÄ LUONNOLISESTA TEKNOLOGIASTA

ESITTELYSSÄ: DIGITALISAATIO

Höyryjärjestelmien etäseuranta ja -hallinta ovat tärkeitä, kun höyryntuotannosta tehdään yhä ympäristöystävällisempää. 
Digitalisaation avulla voidaan ennakoida ongelmien syntyä ja ratkaista ongelmat tehokkaasti sen sijaan, että reagoitaisiin vasta ongelmien ilmetessä.

Tehokkuutta toimintaan

Ongelmat huomataan ja ne hoidetaan heti ennen niiden paisumista suuremmiksi.

Pidempiä tuotteiden käyttöikiä

Ennakoiva ongelmien havaitseminen tarkoittaa järkevämpiä huoltoja ja korjauksia.

Hiilidioksidisäästöjä

Optimoidut höyryjärjestelmät vähentävät päästöjä, joka näkyy säästöinä käyttökustannuksissa.

Prosessihyötyjä

Epätehokkaiden osaprosessien havainnointi mahdollistaa tuottavammat prosessit.

TUTKI LUONNOLLISTA TEKNOLOGIAA
ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA

TULE TYÖSKENTELEMÄÄN LUONNOLISEN TEKNOLOGIAN PARIIN

Spirax Sarco ja Gestra ovat maailman johtavia, luonnollisen teknologian tarkan hallinan ja tehokkaan käytön mahdollistavien tuotteiden valmistajia. Puhumme tulevaisuudesta jo tänään.

Etsimme jatkuvasti älykkäitä, insinöörimielisiä henkilöitä auttamaan meitä vapauttamaan luonnollisen teknologian täyden potentiaalin.

LISÄTIETOA TÄÄLTÄ