Digitalisaatio vapauttaa höyryn voiman

Down arrow
Sean Clay, Divisional Director Spirax Sarco EMEA

Sean Clay

Divisional Director Spirax Sarco EMEA

09/02/2023

Kuvittele tulevaisuuden digitaalisemmat ja verkostoituneemmat tehtaat.

Näissä ympäristöissä antureiden keräämä tieto voidaan siirtää sujuvasti pilveen, ja näitä tietoja voidaan käyttää suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseen sekä luotettavuuden lisäämiseen.

Nykypäivän digitalisaation nopea eteneminen ja IoT:n laajeneminen mahdollistaa höyryjärjestelmien tämän kaltaiset innovaatiot ja tehokkuuden. Yhdessä höyryteknologian kanssa se on avain alan kestävään vallankumoukseen.

Höyry – luonnollinen teknologia

Höyryjärjestelmät on mahdollista tehdä erittäin tehokkaiksi. Uudet lähestymistavat kuitenkin auttavat tekemään höyrystä aidosti nollahiiliteknologiaa. Kattiloita on esimerkiksi mahdollista käyttää sähköllä, joka voidaan tuottaa uusiutuvilla menetelmillä kuten tuuli- tai aurinkovoimalla. Sähköiset höyrynkehittimet voivat muuttaa uusiutuvaa sähköä höyryksi 97 prosentin hyötysuhteella.

Vihreä vety, joka on saatu aikaan ilman hiilipäästöjä, on höyrykattiloiden toinen energiavaihtoehto.

Kaikki nämä vaihtoehdot voivat auttaa organisaatioita vähentämään höyrytuotantonsa hiilipäästöjä. Se on saavutettavissa oleva ja yllättävän realistinen investointi, kun käytetään jo olemassa olevia laitteita eikä kuluja aiheudu kalliista uudesta infrasta.

Mutta jotta liikevaihto voitaisiin näiden päivitysten avulla moninkertaistaa, havainnollistaa parannukset osakkaille ja varmistaa, että järjestelmät toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, palapelistä puuttuu vielä yksi pala.

Data havainnollistaa ja edistää tuloksia

Digitaalisten teknologioiden edistysaskeleet mahdollistavat tehtaiden valvonnan tarkemmin kuin koskaan ennen ja tarjoavat paremman näkyvyyden siihen, miten laitteet toimivat. Anturit ovat edullisia, pienikokoisia ja energiatehokkaita, ja niissä on usein langaton yhdistettävyys, joka tarvitaan lähetettäessä tietoa takaisin keskuspalvelimelle. Kun tiedot on saatu, ne voidaan käsitellä paikallisesti tai lähettää pilveen analyysia varten.

Höyryjärjestelmistä, virtausmittareista, ohjausventtiileistä, lauhteenpoistimista ja lämmönvaihtimista kerätty tieto mahdollistaa tärkeiden suorituskykyindikaattorien (KPI) asettamisen. Näin järjestelmät voivat toimia pitkällä aikavälillä vieläkin tehokkaammin.

Lisäksi tiedot ovat korvaamattomia valvottaessa laitteita ongelmien varalta. Kun ongelmat huomataan ajoissa, ennaltaehkäisevälle huollolle jää aikaa ennen kuin vakavampia ongelmia ilmaantuu. Se auttaa minimoimaan tuotantokatkoksen ajan, joka on usein kohtuuttoman kallista suurissa tuotantolaitoksissa. Lisäksi ennaltaehkäisevä huolto auttaa vähentämään vuotoja ja siten vähentää höyryn tarvetta.

Digitaalisten ratkaisujen ansiosta höyryjärjestelmät on helpompi integroida osaksi laajempia alustoja. Höyryjärjestelmistä saatu data antaa päätöksentekijöille selkeän kuvan ja mahdollistaa erilaisten ratkaisujen käytön sen mukaan, mikä milloinkin on parasta – esimerkiksi sen valinta, milloin valmistetaan ja käytetään höyryä vastineeksi aurinkokennojen tuottamalle ylimääräiselle energialle.

Lisäksi datan avulla voidaan hallita paremmin järjestelmän lauhdetta sekä lauhteenpoistimia, joita käytetään lauhteen poistamiseksi ja palauttamiseksi kattilaan. Lauhde sisältää tyypillisesti noin 25 % sen höyryn käytettävissä olevasta energiasta, josta se syntyi. Sen palauttaminen syöttövesisäiliöön voi säästää tuhansia euroja vuodessa pelkästään energiakustannuksissa. Lisäksi se vähentää puhtaan korvausveden tarvetta samalla, kun se säästää rahaa vähentämällä tarvetta käyttää kalliita kemikaaleja raakaveden käsittelyyn.

Esimerkkinä Spirax Sarco toteutti projektin öljynjalostamossa, joka tuotti 100 000 punnan säästöt energiasta 12 kuukauden aikana pelkästään tunnistamalla ja vaihtamalla vialliset lauhteenpoistimet.

Yleisesti ottaen digitalisaatiota ja sen tuottamaa tietoa voidaan käyttää edelleen parantamaan höyryjärjestelmien tehokkuutta ja kestävyyttä. Organisaatioiden pyrkiessä vähentämään hiilipäästöjään minimiin, kaikki tällaiset parannukset ovat merkittävässä roolissa.

Katse tulevaisuuteen

Yksi tämän hetken suurimmista teknologiatrendeistä on tekoälyn (AI) lisääntyminen. Teollisuudessa AI-järjestelmät voivat luoda automaatiolle uusia mahdollisuuksia päätöksentekoon, joka aiemmin olisi ollut mahdotonta perinteisillä IT-järjestelmillä.

Lopulta tekoäly saattaa mahdollistaa täysin autonomisten höyryjärjestelmien käyttöönoton, jotka kalibroivat itsensä reaaliaikaisesti tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Tekoälyalgoritmeja käytetään yhä enemmän ”raja”prosessoreissa tai lähellä tehtaan tuotantotasoa sen sijaan, että tiedot lähetettäisiin pilveen, mikä taas nopeuttaa reagointia syötteisiin – ja voi auttaa tekemään tällaisista autonomisista järjestelmistä käytännön todellisuutta.

Tällä hetkellä höyry on valtavan innovaation kynnyksellä. Se voi olla keskeisessä roolissa ilmastohätätilan kontekstissa ja antaa jännittäviä mahdollisuuksia olemassa oleville ja uuden sukupolven teknisille osaajille, jotka haluavat aikaansaada ympäristön muutoksen.

Ilmainen E-kirja: Tutustu kestävämmän huomisen mahdollistavaan luonnolliseen teknologiaan Lataa nyt

Lisätietoja