Sayısallaşma, buhar gücünü açığa çıkarıyor

Down arrow
Sean Clay, Divisional Director Spirax Sarco EMEA

Sean Clay

Divisional Director Spirax Sarco EMEA

21/11/2022

Geleceğin daha dijital ve bağlı fabrikalarını hayal edin.

Bu ortamlarda, sensörlerden toplanan veriler sorunsuz şekilde buluta aktarılabilir ve bu bilgiler kullanılarak performans, verimlilik ve güvenilirlik artırılabilir.

Buhar sistemleri için sayısallaşma konusundaki hızlı ilerlemeler ve Nesnelerin İnternetinin büyümesi günümüzde buna benzer bir inovasyonu ve verimliliği mümkün hale getirmektedir. Buhar teknolojisiyle birleştirildiğinde endüstride bir sürdürülebilirlik devrimi gerçekleştirilmesi için kilit öneme sahiptir.

Buhar – doğal bir teknoloji

Buhar sistemlerinin oldukça yüksek verimliliklerde çalışmasını sağlamak zaten mümkündür. Ancak, yeni yaklaşımlar buharı gerçekten sıfır karbonlu bir teknolojiye dönüştürmemize yardımcı olacaktır. Boylerler örneğin rüzgar veya güneş gücü gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle çalıştırılabilmektedir. Elektrikli buhar jeneratörleri yenilenebilir elektriği %97 enerji değişim verimliliği ile buhara dönüştürebilir.

Karbon emisyonları olmadan elde edilen yeşil hidrojen, buhar boylerlerine güç beslenmesi için bir diğer seçenektir.

Tüm bu alternatifler şirketlerin buhar üretimini karbonsuzlaştırmasına yardımcı olabilir. Dahası, maliyetli yeni altyapıların kurulmasına gerek kalmaksızın mevcut ekipmanlar yeniden kullanılarak bunların şaşırtıcı derecede gerçekçi bir yatırım maliyetiyle gerçekleştirilmesi mümkündür.

Ancak, bu güncellemelerin getirisinin nicel olarak hesaplanabilmesi, bunların paydaşlara açık şekilde kanıtlanabilmesi ve sistemlerin tam potansiyellerinde çalıştıklarından emin olunabilmesi için puzzle'ın bir parçası daha vardır.

Veriler, sonuçları gösterir ve ilerletir

Dijital teknolojilerdeki ilerlemeler, endüstriyel tesislerin hiç olmadığı kadar yakından takip edilmesine ve varlık performansının daha açık şekilde ifade edilmesine olanak sağlamaktadır. Sensörler düşük maliyetlidir, kompakttır ve az güç tüketir ve çoğunlukla, verilerin bir merkezi sunucuya geri gönderilmesi için gereken kablosuz bağlantı kabiliyetine sahiptir. Bu veriler elde edildikten sonra lokal olarak işlenebilir veya analiz edilmek üzere buluta gönderilebilir.

Buhar sistemlerinden, örneğin akış ölçerlerden, kontrol vanalarından, kondenstoplardan ve ısı eşanjörlerinden toplanan veriler ilgili temel performans göstergelerinin (KPI'lar) elde edilebilmesini sağlar. Bu da sistemlerin uzun dönemde daha da yüksek verimlilikler sağlamasına yardımcı olur.

Bu veriler ayrıca ekipmanların sorunlara karşı takip edilmesi açısından da önemlidir. Sorunları erken aşamada tespit etmek daha ciddi sorunlar ortaya çıkmadan koruyucu bakım için bir fırsat sunar. Bu da özellikle büyük üretim tesislerinde çok yüksek maliyetler anlamına gelen, sistemin devre dışı kaldığı süreyi en aza indirmeye yardımcı olur. Koruyucu bakım ayrıca kaçakların azaltılmasına da yardımcı olabilir, böylece buhar talebini düşürür.

Dijital çözümler, buhar sistemlerinin daha geniş platformlara entegre edilmesini kolaylaştırır. Buhar sistemlerinden elde edilen veriler, karar vericilerin mevcut durumu tam olarak görmelerini ve böylece ilgili uygulama için en iyi seçeneğe, örneğin buharın güneş enerjisi panellerinde bulunan fazla elektriğe karşı ne zaman üretilmesi ve kullanılması gerektiğine bağlı olarak farklı çözümlerin kullanılabilmesini sağlar.

Veriler ayrıca sistemdeki kondens suyunun daha iyi yönetilmesini ve kullanılan kondenstopların bu suyu gidererek boylere göndermesini mümkün hale getirebilir. Kondens tipik olarak kondensin geldiği buharın kullanılabilir enerjisinin yaklaşık yüzde 25'ini barındırmaktadır[2]. Bunun boyler besleme tankına geri gönderilmesi tek başına her yıl binlerce dolarlık tasarruf sağlayabilir. Ayrıca, taze tamamlama suyu ihtiyacını düşürürken ham suyun işlenmesinde kullanılan yüksek maliyetli kimyasal maddelere yapılan masrafları keserek tasarruf sağlar.

Örneğin, Spirax Sarco'nun gerçekleştirdiği bir projede bir petrol rafinerisinde sadece arızalı kondenstoplar tespit edilerek ve değiştirilerek 12 ay içinde 100.000 £'luk enerji tasarrufu elde edilmiştir.

Genel olarak, sayısallaştırma ve bunun sağladığı veri içgörüleri, buhar sistemlerinin verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin daha da geliştirilmesi için kullanılabilir. Kuruluşların karbon emisyonlarını minimuma düşürmeye çalıştıkları günümüzde bu iyileştirmelerin her biri yolculuğun önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

İleriye bakıyoruz

Şu anda en büyük teknoloji eğilimlerinden biri, yapay zekânın (AI) büyümesidir. Endüstride AI sistemleri otomasyon için yeni fırsatlar yaratabilmektedir ve bu da klasik BT sistemleriyle daha önce mümkün olmayan kararların alınmasına imkan tanımaktadır.

AI, üretkenliği ve verimliliği yükseltmek üzere kendini gerçek zamanlı olarak kalibre edebilen tam bağımsız buhar sistemlerinin geliştirilmesini mümkün hale getirebilir. Fabrikada veya yakınında ‘Edge’ işlemcilerinde AI algoritmalarının yürütülmesine yönelik artan bir eğilim mevcuttur, bu da girdilere tepkileri hızlandırır ve bu tür bağımsız sistemlerin hayata geçirilmesini mümkün kılabilir.

Buhar şu anda devasa bir inovasyon aşamasındadır. Geniş manada iklim değişikliği bağlamında önemli bir rol oynayabilir ve çevreye katkıda bulunmak isteyen mevcut ve gelecek nesil teknik insanlar için heyecan verici fırsatlar yaratabilir.

Ücretsiz E-Kitap: Daha sürdürülebilir bir yarın için Natural Technology ile tanışın!

Şimdi indirin