Støtter industrien etter som verden omstiller seg til en bærekraftig fremtid.

Down arrow
Amanda Williams, Head of Sustainability (Steam Specialties)

Amanda Williams

Head of Sustainability (Steam Specialties)

25/05/2023

Støtter industrien etter som verden omstiller seg til en bærekraftig fremtid.

Energigenerering står for 49,4 milliarder tonn utslipp av CO2 hvert år, der 24,2 % av denne betydelige mengden skyldes energi som forbrukes av industrien. Etter som etterspørselen etter energi forventes å stige, vil den viktigste utfordringen være hvordan dette kan gjøres samtidig som karbonutslippene reduseres.

Hvis prognosene får rett, må energiproduksjonen dobles mellom 2020 og 2050. Dette, sammen med ustabile priser og behovet for mer fleksibilitet og tilgang til nye, netto nullutslippskilder, gjør at utfordringen kan virke uoverkommelig.

Dette er en av de mest akutte problemene planeten vår står overfor etter som vi omstiller oss til en mer bærekraftig fremtid. Det finnes et åpenbart behov for endring, og industriens rolle vil være avgjørende for å oppnå dette.

Hvordan kan industrien ta de første stegene?

Energieffektivitet er det første trinnet på veien til målet om netto null. Det gir økt pålitelighet, robusthet og sikkerhet, i tillegg til potensielle produktivitetsforbedringer og reduserte CO2-utslipp. Lønnsomheten av dette er allerede påvist: uten effektivitetsforbedringene som ble gjennomført siden 2020, ville verdens strømforbruk vært 13 % høyere enn det er i dag, og energirelaterte karbonutslipp ville vært 14 % høyere₁.

Damp har spilt en viktig rolle i industrien i over tre århundrer og er fremdeles helt nødvendig for sterilisering, varmeoverføring og en uendelig rekke andre kritiske prosesser. Produksjon og distribusjon av damp er en sirkulær prosess som muliggjør resirkulering av vann og energigjenvinning. Vi hjalp et matvare- og drikkevareselskap i USA med å installere et system for gjenvinning av kondensat, som resulterte i en besparelse på over 250 000 USD, samt besparelser i vannforbruk₂, karbonutslipp og eliminerte behovet for en separat oppvarmingskilde for tilførselsvannet.

Spirax Sarcos dampprodukter solgt i 2020, har medført en global reduksjon i CO2-utslipp på 18,2 millioner tonn. Det tilsvarer 8,8 millioner nye biler på veien, eller 828 millioner modne trær₃, og det er fortsatt mulig å redusere utslippene ytterligere.

Industrien kan øke effektiviteten på flere måter. Ved å utføre energiinspeksjoner, kan man sørge for å vedlikeholde systemene regelmessig og innføre datadrevne optimaliseringsverktøy.

Teknologien som finnes i dag

Damp står for 35–40 %₅ av industriens totale energiforbruk, og derfor er det viktig å se på dampproduksjonen som et grunnleggende utgangspunkt for å støtte industrien under prosessen med dekarbonisering. Eksisterende teknologi, samt banebrytende alternativer er snart tilgjengelig på markedet, og vil gjøre det mulig for industrien å beholde sin eksisterende infrastruktur og samtidig dra nytte av de fremragende egenskapene til damp.

Industrien må være klar over at det ikke finnes en enkelt løsning som passer alle, men at det finnes en rekke løsninger som kan benyttes for hvert tilfelle. For å imøtekomme den termiske etterspørselen og med tanke på økt strømproduksjon fra fornybare kilder, vil direkte bruk av energikilder med lave utslipp som erstatning for fossilt brensel, spille en vesentlig rolle i dampproduksjon.

Videre besparelse kan oppnås ved å ettermontere elektriske elementer i eksisterende kjeler som benytter fossilt brensel, for å fjerne scope 1-utslippene, og scope 2 hvis elektrisiteten stammer fra fornybare kilder. Omlegging til elektriske kjeler eller anlegg kan også dra nytte av å installere avanserte lagringsløsninger, som for eksempel et dampbatteri som kan fange overskytende fornybar energi. Dette kan gjøres for å håndtere peak-strømlaster eller kjøre en desentralisert prosess.

Et annet alternativ er å bruke grønt hydrogen til å varme opp vann og produsere damp. Selv om infrastrukturen til hydrogen fremdeles er under utvikling, er kjeler som bruker hybridgass og hydrogen allerede tilgjengelig på markedet. Anlegg kan også dra nytte av å installere elektrolysatorer som omdanner overskytende energi fra fornybare kilder, til hydrogen som kan lagres frem til det er behov for det.

I tillegg finnes det alternativer som inkluderer varmepumper for prosesser og varmegenerering, eller optimere energikilden gjennom forbrenning av organiske avfallsprodukter. Disse produktene kan være biprodukter fra matproduksjon. Dette, og andre kilder, kan benyttes for å beholde eksisterende kjeler som går på fossilt brensel, og konvertere dem til biologiske alternativer som BioLPG gjennom anaerob nedbrytning eller omlegging til syntetiske eller e-drivstoff som hydrogenbehandlet vegetabilsk olje eller kraft-til-væske-drivstoff. Disse alternativene er eksempler på andre energikilder med lave karbonutslipp.

Alle disse teknologiene og kildene vil spille en viktig rolle fremover.

Industrien må utvikle seg

Dagens industri er avhengig av damp for å kunne overleve. Denne naturlige teknologien vil fortsette å være uerstattelig som en fleksibel, effektiv og pålitelig varmeoverføringsmetode. Fra enorme petrokjemiske anlegg til små vaskerier – damp brukes i produksjonsprosessene for mat- og drikkevarene våre, samt for å holde institusjoner i helsevesenet trygge og hygieniske.

Vi har allerede tilgang på teknologien som trengs for å ta skrittet mot et globalt netto nullutslippssamfunn samtidig som vi beholder eksisterende prosesser. Spirax Sarco og Gestra, i tillegg til spennende nye utviklinger på området, bidrar til å støtte kunder over hele verden med å oppnå målene sine for dekarbonisering

1) https://iea.blob.core.windows.net/assets/2b3b06b0-2bdc-4f4d-8fd9-f0846ba5ac99/SecurityofCleanEnergyTransitions2022.pdf
2) https://www.spiraxsarco.com/customer-stories/condensate-recovery-for-chocolate-manufacturer
3) https://www.spiraxsarcoengineering.com/sites/spirax-sarco-corp/files/2021-08/Investor-Presentation-March-2022.pdf
4) SSO-Manual-Print-FINAL-20161109-One-Page-V2.pdf (unido.org)

Se videoen under for mer informasjon eller ta kontakt med oss

kontakt med oss